t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 2001 BMW K1200LT motorcycle - $5500 (Alliance,Ne.) ẩn bài đăng này hiện

2001 bmw k1200 lt

VIN: WB10555A71ZD75963
h.trình kế: 18916
màu sơn: đen
nh.l: xng
số: tay
t.thái tiêu đề: sạch
thay thế động cơ (CC): 1200
điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

Well cared for,stored inside,low miles,new cover, battery&service manualw/DVD. Serious inquires only!! Photos available!
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6641047785

đã đăng:

hay nhất [?]