t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 2008 Harley Davidson Fatboy - $9200 ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3

2008 Harley Davidson Fatboy Softail

h.trình kế: 4900
màu sơn: xám
nh.l: xng
số: tay
t.thái tiêu đề: sạch
thay thế động cơ (CC): 1573
điều kiện: như mới

Mint condition Harley Davidson for sale by original owner. Add-ons include: snap-off windshield, custom grips, quick-release backrest, and leather bags (not in pictures). Engine Type: V2, four-stroke. Injection, ESPFI fuel system. 6-speed transmission. New battery.

If you're in the market for a bike that has been extremely well maintained and low miles, this is the HD for you. This is a hard decision for me to make, so act fast!
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6643366809

đã đăng:

hay nhất [?]