t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 2010 Harley Trike FLHXXX (PRICE REDUCED) - $19000 (Devils Tower, Wyo.) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7

2010 Harley

h.trình kế: 16000
nh.l: xng
số: tay
t.thái tiêu đề: sạch
thay thế động cơ (CC): 103
điều kiện: như mới

Nice Trike only 16,000 miles, no dings or scratches looks NEW, color maroon, no damage, fluids have been changed, its ready to go. Calls only 307 two nine zero o3 two five. Thanks
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6621276336

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]