t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 2017 SOA Street Bob - $14000 (Dundee MN) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3

hd dyna street bob

nh.l: xng
số: tay

A custom built 17' Street bob... SOA themed. 14" T-BARS.. 103 6-speed...Vance and Hines exhaust.. Arlen Ness fairing... Lowered shocks Definance grips....1108 miles... Mint condition... $14000.. Call or text... hiện t.tin l.hệ


  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6639045270

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]